Om Industribygg

 

AS INDUSTRIBYGG

 

 

Industribygg er Gjøvik kommunes utbyggingsselskap. Vår ambisjon er å være en attraktiv og effektiv samarbeidspartner i arbeidet med utviklingsprosjekter som styrker Gjøviks posisjon.

 

Industribygg ønsker å kjennetegnes ved å ha:

 

-       God kompetanse på utvikling og gjennomføring av eiendomsprosjekter, samt kjøp, salg, drift og forvaltning av eiendom.

 

-       Forankring til Gjøvik kommunes ledelse og framstår som et verktøy for kommunen som eier.

 

-       Handlekraft og gjennomføringsevne.

 

-       Åpenhet og tydelig kommunikasjon med eier, leietakere, samarbeidspartnere og omgivelsene.